Một con tàu vũ trụ khối lượng m trở về Trái Đất với động cơ ngừng hoạt động. Trong quá trình đổ bộ xuống mặt đất từ khoảng cách R1, đến khoảng cách R2 (tính đến tâm Trái Đất) nó chỉ chịu tác dụng trọng trường của Trái Đất (M khối lượng Trái Đất và G là hằng số hấp dẫn). Trên quãng đường đó động năng của con tàu tăng thêm một lượng bằng bao nhiêu:

A.

GmM .

B.

GmM .

C.

GmM .

D.

GmM .

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

GmM .

Trong quá trình còn tàu vũ trụ tiến về Trái Đất từ khoảng cách R1 đến R2.

Theo định luật bảo toàn cơ năng, thế năng giảm và động năng tăng, tức là

Thay gR = G. (M là khối lượng Trái Đất và R là bán kính Trái Đất)

Ta có thể viết: = - GmM

Hay = GmM .

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...