Một con tàu vũ trụ đưa phi hành đoàn trở về Trái Đất bằng chuyển động thẳng đều. Trong quá trình hạ cánh trọng lượng của các nhà du hành vũ trụ sẽ

A.

tăng dần.

B.

giảm dần.

C.

không thay đổi.

D.

bằng không.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...