Một con lắc vật lí là một vật rắn dao động điều hòa với chu kì 2 s. Khối lượng của vật rắn bằng 1 kg, khoảng cách từ trọng tâm vật rắn đến trục quay là 1 m. Lấy g = 2 = 9,8 m/s2. Momen quán tính của vật rắn đối với trục quay là:

A.

I = 0,5 kg.m2.

B.

I = 1 kg.m2.

C.

I = 1,5 kg.m2.

D.

I = 2 kg.m2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

I = 1 kg.m2.

Áp dụng công thức: T =    2 = 2.  I = 1 kg.m2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...