Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, từ vị trí cân bằng kéo vật xuống dưới một đoạn 8 cm rồi thả nhẹ. Sau khoảng thời gian nhỏ nhất tương ứng là Δt1, Δt2 thì lực hồi phục và lực đàn hồi của lò xo triệt tiêu, với img1. Lấy img2 m/s2. Chu kì dao động của con lắc là:

A.

 0,4 s.

B.

 0,3 s.

C.

0,79 s.

D.

 0,5 s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: img1  + Trong quá trình dao động của con lắc lò xo treo thẳng đứng. ·       Lực phục hồi triệt tiêu tại vị trí cân bằng. ·       Lực đàn hồi bị triệt tiêu tại vị trí lò xo không biến dạng. + Từ hình vẽ ta có Δt1 = 0,25T và img2cm. Chu kì dao động của con lắc img3 s.  

Vậy đáp án đúng là A

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...