Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Chu kì và biên độ dao động của con lắc lần lượt là 0,4 s và 8 cm. Chọn trục x’x thẳng đứng chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, gốc thời gian t = 0 khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Lấy gia tốc rơi tự do g = 10 m/s2 và π2 = 10. Thời gian ngắn nhất kẻ từ khi t = 0 đến khi lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu là ?   

A.

img1 s.         

B.

img1 s.         

C.

 0,3 s         

D.

img1 s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: img1 

+ Độ biếng dạng của lò xo tại vị trí cân bằng img2 cm.

+ Lực đàn hồi của lò xo cực tiểu khi vật đi qua vị trí lò xo không biến dạng.

+ Ban đầu vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương, vị trí lò xo không biếng dạng ứng với li độ img3 cm. Biểu diễn các vị trí tương ứng trên đường tròn, ta thu được: img4s  

 

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...