Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm một vật có khối lượng m = 250 g và một lò xo nhẹ có k = 100 N/m. Từ vị trí cân bằng, kéo vật xuống dưới một đoạn sao cho là xo dãn 7,5 cm và thả nhẹ cho vật dao động điều hòa. Lấy g = 10 m/s2. Vận tốc của vật tại vị trí lò xo không bị biến dạng là:

A.

±86,6 cm/s.

B.

±76,6 cm/s.

C.

–78,6 cm/s.

D.

66,6 cm/s.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...