Một con lắc lò xo nằm ngang gồm một hòn bi có khối lượng m và lò xo nhẹ có độ cứng $k=45\,\,{N}/{m}\;$. Kích thích cho vật dao động điều hòa với biên độ 2 cm thì gia tốc cực đại của vật khi dao động bằng $18\,\,{m}/{{{s}^{2}}}\;$. Bỏ qua mọi lực cản. Khối lượng m bằng

A. 0,45 kg.
B. 0,25 kg.
C. 75 g.
D. 50 g.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...