Một con lắc lò xo gồm một quả nặng có khối lượng m=0,2 kg, độ cứng k=20 N/m. Từ vị trí cân bằng  người ta kéo quả cầu theo phương thẳng đứng 1 đoạn bằng 2cm rồi buông nhẹ. Lập phương trình dao động nếu chọn gốc thời gian là tại thời điểm buông tay.

A.

x(t) = 2sin(10t +) (cm).

B.

x(t)    = sin(10t +) (cm).

C.

x(t) = 2sin(10πt +) (cm).

D.

x(t) = sin(10πt + ) (cm).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...