Một con lắc lò xo gồm một quả cầu nhỏ có khối lượng $m\text{ }=\text{ }100\text{ }g$ và lò xo có độ cứng $k=40N/m$. được treo thẳng đứng. Nâng quả cầu lên thẳng đứng lên bằng lực $F\text{ }=\text{ }0,8N$ cho đến khi quả cầu đứng yên rồi buông tay cho vật dao động. Lấy $g=10\text{ m/}{{\text{s}}^{2}}$. Lực đàn hồi cực đại và cực tiểu tác dụng lên giá treo là

A. 1,8N; 0N
B. 1,0N; 0,2N
C. 0,8N; 0,2N
D. 1,8N; 0,2N
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...