Một con lắc lò xo được treo theo phương thẳng đứng, vật nặng của con lắc m = 200 gam. Từ vị trí cân bằng, nâng vật m theo phương thẳng đứng đến khi lò xo không bị biến dạng rồi thả nhẹ cho vật dao động. Lấy g = 10 m/s2. Tại vị trí nào vật nặng chịu lực đàn hồi tác dụng lớn nhất và độ lớn của lực đàn hồi lớn nhất bằng bao nhiêu?

A.

Tại vị trí cao nhất; Fmax = 4 N.

B.

Tại vị trí thấp nhất; Fmax = 4 N.

C.

Tại vị trí lò xo không bị biến dạng; Fmax = 2 N.

D.

Tại vị trí cao nhất; Fmax = 3 N.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tại vị trí thấp nhất; Fmax = 4 N.

- Khi vật ở vị trí cân bằng: F = P  kΔ = mg  k = .

Áp dụng công thức: A2 = , tại vị trí nâng vật đến khi lò xo không bị biến dạng x = Δ, thả nhẹ vật nên v = 0. Suy ra: A2 = Δ2  A = Δ.

Vì con lắc được treo thẳng đứng nên khi ở vị trí thấp nhất lò xo bị biến dạng nhiều nhất. Tổng độ biến dạng của lò xo là (A + Δ). Khi đó, vật chịu lực đàn hồi lớn nhất tác dụng  Fmax = k(A + Δ) = 2kΔ = 2mg = 4 N.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...