Một con lắc lò xo được bố trí theo phương nằm ngang gồm 1 quả nặng nhỏ khối lượng 400 (g) và một lò xo độ cứng 40 (N/m). Kéo quả nặng ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn 8 (cm) và thả nhẹ cho nó dao động điều hòa. Chọn hệ trục Ox nằm ngang, gốc O là vị trí cân bằng, chiều dương là chiều kéo vật. Gốc thời gian là lúc buông vật. Phương trình dao động của vật là:

A.

x = 6cos10t − (cm).

B.

x = 8cos10t (cm).

C.

x = 4cos10t (cm).

D.

x = 5cos8t − (cm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

x = 8cos10t (cm).

Gọi phương trình dao động có dạng: x = Acos(ωt + φ); v = −Aωsin(ωt + φ).

Trong đó:

Vậy x = 8cos10t (cm).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...