** Một con lắc lò xo dao động với biên độ A = 5 (cm), chu kì T = 0,5 (s). Phương trình dao động của vật ở thời điểm t = 0:

Khi vật ở vị trí cách vị trí cân bằng 5 (cm), theo chiều dương là:

A.

x = cos(πt + ).

B.

x = 5cos(4πt ).

C.

x = cos(4πt – ).

D.

x = 5cos(4πt + π).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...