Một con lắc lò xo dao động điều hòa với tần số 2f1. Thế năng của con lắc biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số:

A.

 2f1.

B.

 f1.

C.

 img1.

D.

 4f1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: + Tần số biến thiên của thế năng là 4f1.  

 

Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...