Một con lắc lò xo dao động điều hòa có phương trình dao động đối với trục tọa độ Ox có dạng x = 2Asin2, với ω = . Động năng của con lắc có biểu thức nào sau đây?

A.

2mω2A2cos2ωt.

B.

2A2cos2ωt.

C.

2A2cos22ωt.

D.

2mω2A2cos22ωt.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...