Một con lắc lò xo có khối lượng vật nặng m = 100 g, treo thẳng đứng dao động điều hoà tại nơi có gia tốc trọng trường g = π2 = 10 (m/s2) với chu kỳ 0,4 s và biên độ 5 cm. Khi vật lên đến vị trí cao nhất, độ lớn lực đàn hồi tác dụng vào vật bằng:

A.

0N.

B.

0,25N.

C.

0,5N.

D.

0,1N.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

+ img1  + Độ giãn của lò xo ở VTCB: img2  + Biên độ A > Δℓ + Lực đàn hồi khi vật lên đến vị trí cao nhất: img3   

 

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...