Một con lắc lò xo có khối lượng m=500g dao động điều hoà với chu kì 2s. Lấy π2 = 10. Độ cứng của lò xo là:

A.

50N/m .  

B.

500N/m .

C.

0,5N/m.   

D.

5N/m.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

img1 

 

Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...