Một con lắc đơn gồm một quả cầu nhỏ, khối lượng 20 g được treo bằng một sợi dây dài 1 m tại nơi có g = 10 m/s2. Cho img1 Tích điện cho quả cầu một điện tích img2 C rồi cho nó dao động trong một điện trường đều có đường sức điện thẳng đứng thì đo được chu kì của nó là 1 s. Vecto cường độ điện trường có:

A.

 Chiều dương hướng xuống, độ lớn 1,5.104 V/m.

B.

 Chiều hướng lên, độ lớn 6.104 V/m.

C.

Chiều dương hướng lên, độ lớn 3.104 V/m.

D.

 Chiều dương hướng lên, độ lớn 3.104 V/m.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: + Chu kì dao động của con lắc: img1 V/m → Điện tường hướng lên và có độ lớn 6.104 V/m.  

 

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...