Một con lắc đơn được thả không vận tốc ban đầu từ biên độ góc α0. Cơ năng của con lắc là:

A.

W = (1 – cosα0).

B.

W = mgl(1 – cosα0).

C.

W = (cosα0).

D.

W = mgl(1 + cosα0).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...