Một con lắc đơn dao động điều hoà với chu kì T1, ở nhiệt độ t. Gọi α là hệ số nở dài của con lắc. Khi nhiệt độ của môi trường tăng Δt, độ biến thiên tỉ đối của chu kì được xác định bằng biểu thức nào sau đây?

A.

.

B.

αΔt.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

.

Chu kì của đồng hồ chạy đúng là: Tđ = T1

- Khi tăng nhiệt độ thì đồng hồ chạy sai. Chu kì của đồng hồ chạy sai:

Ts = T2

Thời gian đồng hồ chạy sai trong một chu kì: 

 Thời gian đồng hồ chạy sai trong một 1 s: 

Ta có: 

Vì αt << 1 

Vì số α nhỏ nên α2 rất nhỏ, ta bỏ qua số hạng thứ 3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...