Một con lắc đơn dao động điều hoà với chu kì T1 ở mặt đất. Con lắc được đưa lên vùng núi có độ cao h so với mặt đất. Giả sử nhiệt độ ở độ cao h không thay đổi so với nhiệt độ ở mặt đất. Độ biến thiên tỉ đối của chu kì được xác định bằng biểu thức nào sau đây? Biết R là bán kính của Trái Đất.

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

.

Đồng hồ chạy đúng ở nơi có độ cao h = 0. Chu kì của đồng hồ chạy đúng là:

Tđ = T1 = 2π. Khi đưa đồng hồ lên cao thì đồng hồ chạy sai. Chu kì của đồng hồ chạy sai: Ts = T2, với g = 

Thời gian đồng hồ chạy sai trong một chu kì:   

Thời gian đồng hồ chạy sai trong 1 s : 

Ta có:  

Thời gian đồng hồ chạy sai trong 1 s là: 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...