Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ góc a0 tại nơi có gia tốc trọng trường là g. Biết lực căng dây lớn nhất bằng 1,02 lần lực căng dây nhỏ nhất. Giá trị của a0 là:

A.

3,30.

B.

6,60.

C.

 5,60.

D.

 9,60.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

+ Lực căng dây của con lắc được xác định bằng biểu thức img1.

Ta có img2 img3

 

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...