Một con lắc đơn có m = 200 g, chiều dài img1 = 40 cm. Kéo vật ra một góc α0 = 600 so với phương thẳng đứng rồi thả ra. Tìm tốc độ của vật khi lực căng dây treo là 4 N. Cho g = 10(m/s2).         

A.

3 m/s.

B.

 2 m /s.

C.

4 m/s .       

D.

 1 m/s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Từ img1 img2  .

 

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...