Một con lắc đơn có dây treo vật là một sợi dây kim loại nhẹ thẳng dài 1m, con lắc dao động điều hòa biên độ góc 0,2 rad trong một từ trường đều mà cảm ứng từ có hướng vuông góc với mặt phẳng dao động của con lắc và có độ lớn 1T. Lấy g = 10 m/s2. Suất điện động cực đại xuất hiện ở hai đầu dây treo con lắc có giá trị là:                         

A.

0,631 V.

B.

0,222 V.        

C.

0,316 V.

D.

0,452 V.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

+ Giả sử vật dao động với phương trình li độ góc img1 → Diện tích tương ứng mà thanh quét được trong khoảng thời gian t là img2  img3  → Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong thanh img4 img5  Chọn C  

 

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...