Một con lắc đơn có chiều dài là 0,5 m treo vào trần của tàu hỏa. Con lắc chịu tác dụng của ngoại lực khi tàu hỏa gặp chỗ nối của đường ray, khoảng cách giữa các chỗ nối là 24 m. Lấy g = 10 m/s2 và π2 = 10. Con lắc dao động với biên độ lớn nhất khi đoàn tàu chuyển động thẳng đều với vận tốc xấp xỉ là ?

A.

17 km/h.

B.

16,1 m/s.

C.

 61,1 km/h.

D.

 4,8 m/s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: + Con lắc chuyển động với biên độ lớn nhất khi xảy ra cộng hưởng img1 

 

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...