Một chùm sáng song song chiếu đến thấu kính hội tụ, tiêu cự f1 = 10 (cm). Cần đặt thấu kính hội tụ có tiêu cự f2 và cách nó bao nhiêu để chùm ló ra khỏi hệ là chùm song song, có bệ rộng gấp đôi chùm sáng tới?

A.

f2 = 10 (cm); L = 20 (cm).

B.

f2 = 20 (cm); L = 20 (cm).

C.

f2 = 20 (cm); L = 30 (cm).

D.

f2 = 10 (cm); L = 30 (cm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

f2 = 20 (cm); L = 30 (cm).

Do b = 2a nên O2J = 2O1I.

Hình vẽ cho ta:

F1' = F2 và f2 = 2f1 = 20 (cm); L = 30 (cm).

         

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Mắt và các dụng cụ quang học - Đề số 13

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...