Một chùm hạt chuyển động vào vùng từ trường với cùng vận tốc. Biết  và mỗi điện tích có tỉ số  (gọi là điện tích riêng) khác nhau. Bán kính quỹ đạo của hạt phụ thuộc theo điện tích riêng là đồ thị nào sau đây ?

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

.

Tương tự ta có bán kính quỹ đạo:

R = 

R phụ thuộc  theo đường cong hypebol.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...