Một chùm hạt chuyển động vào vùng từ trường với cùng vận tốc. Biết  và mỗi điện tích có tỉ số  (gọi là điện tích riêng) khác nhau. Bán kính quỹ đạo của hạt phụ thuộc theo điện tích riêng là đồ thị nào sau đây ?

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...