** Một chùm êlectron đi vào giữa hai bản tụ đã tích điện và từ trường từ trong ra ngoài như hình vẽ.

Để chùm êlectron vẫn đi theo hướng ban đầu của vận tốc, điều thực hiện nào sau đây là phù hợp?

A.

Triệt tiêu điện trường.

B.

Triệt tiêu từ trường.

C.

Đổi chiều từ trường hoặc điện trường.

D.

Đổi chiều đồng thời cả điện trường và từ trường.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Từ trường - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...