Một chiếc thuyền xuôi dòng từ A về B hết 3 giờ và ngược từ B về A hết 4 giờ 30 phút. Hỏi cụm bèo trôi từ A đến B thì hết bao lâu?

A.

18 giờ

B.

7,5 giờ

C.

27 giờ

D.

13,5 giờ

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...