Một chi tiết máy bằng thép có dạng hai hình                

trụ nối với nhau, một có chiều dài 2l và bán

kính r, một có chiều dài l và bán kính 2r

(hình vẽ). Khối tâm của chi tiết máy ở cách đầu A một khoảng bằng

A.

l.

B.

l.

C.

2 l.

D.

l.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 3 cân bằng và chuyển động của vật rắn vật lý 10 có lời giải - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...