Một chất phát quang được kích thích bằng ánh sáng tím có bước sóng 0,4 (μm) thì phát ra ánh sáng màu lục có bước sóng 0,5 (μm). Giả sử công suất của chùm sáng phát quang màu lục bằng 10% công suất của chùm sáng kích thích màu tím. Tỉ số giữa photon ánh sáng phát quang và số photon ánh sáng kích thích trong cùng một khoảng thời gian là:         

A.

A. 0,125.

B.

B. 0,25.

C.

C. 0,5.

D.

D. 4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Công suất ánh sáng tím: img1 Công suất ánh sánh lục: img2 Đề cho: img3 

      Đáp án A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...