Một chất khi thủy phân trong môi trường, đun nóng không tạo ra glucozo. Chất đó là

A.

tinh bột

B.

protit

C.

saccarozo

D.

xenlulozo

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

B

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...