Một chất điểm dao động theo phương trình img1 . Dao động của chất điểm có biên độ là:         

A.

4 cm.

B.

8 cm.

C.

6 cm.

D.

16 cm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

 Biên độ dao động của chất điểm là img1   .

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...