Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì 0,5π (s) và biên độ 2 (cm). Vận tốc của chất điểm tại vị trí cân bằng có độ lớn bằng:

A.

4 (cm/s).

B.

3 (cm/s).

C.

8 (cm/s).

D.

0,5 (cm/s).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

8 (cm/s).

Ta có: = 8 (cm/s).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...