Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 10 cm và tần số góc 6 rad/s. Tốc độ cực đại của chất điểm là:

A.

60 cm/s.

B.

 40 cm/s.

C.

 30 cm/s.

D.

80 cm/s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

+ Tốc độ cực đại của chất điểm vmax = ωA =10.6 = 60 cm/s. 

 

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...