Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình x = Acos(5π + ). Véctơ vận tốc và gia tốc sẽ có cùng chiều dương của trục Ox trong khoảng thời gian nào (kể từ thời điểm ban đầu t = 0)sau đây?

A.

0,0(s) < t < 0,1(s).

B.

0,1(s) < t < 0,2(s).

C.

0,3(s) < t < 0,4(s).

D.

0,2(s) < t < 0,3(s).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...