Một chất điểm dao động điều hòa trên chiều dài quỹ đạo bằng 4 cm, trong 5 s nó thực hiện được 10 dao động toàn phần. Biên độ và chu kì dao động lần lượt là ?

A.

4 cm; 0,5 s.

B.

4 cm; 2 s.

C.

2 cm; 0,5 s.

D.

2 cm; 2 s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: + Biên độ của dao động img1 cm. + Chu kì dao động img2s.  

Vậy đáp án đúng là C

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...