Một cấp số cộng thỏa mãn các điều kiện: u3 + u5 = 5 và u3 . u5 = 6. Giá trị của u1 bằng

A.

u1 = 1 hoặc u1 = 4.

B.

u1 = 1 hoặc u1 = 3.

C.

u1 = 2 hoặc u1 = 3.

D.

u1 = 1 hoặc u1 = -4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Gọi d là công sai. Ta có: u5 = u3 + 2d

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...