Một cacbohiđrat X có công thức đơn giản nhất là CH2O. Cho 18 gam X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 (dư, đun nóng) thì thu được 21,6 gam Ag. Công thức phân tử của X là:

A.

C6H12O6.

B.

C3H6O3.

C.

C2H4O2.

D.

C5H10O5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

C6H12O6.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...