Một bóng đèn được thắp sáng ở hiệu điện thế U = 120V, có công suất là P1. P2 là công suất đèn ấy khi thắp sáng ở hiệu điện thế U = 110V thì

A.

P1 = P2

B.

P1 > P2

C.

P1 < P2

D.

Câu trả lời phụ thuộc vào công suất định mức của đèn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ta có: Công suất P = U2R , Vì U1 = 120V > U2 = 110V nên P1 > P2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...