Một bóng đèn được thắp sáng ở hiệu điện thế U =120 V có công suất là P1. P2 là công suất của đèn khi được thắp sáng ở hiệu điện thế U = 110 V thì

A.

P1 > P2.

B.

P1 = P2.

C.

P1 < P2.

D.

Câu trả lời phụ thuộc vào công suất định mức của đèn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Ta có img1 img2img3  .

Nên chọn đáp án A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...