Một bóng đèn 60W - 24V được thắp sáng bởi dòng điện xoay chiều 120 (V). Số vòng dây của cuộn sơ cấp và thứ cấp phải được kết hợp theo:

A.

Sơ cấp 200 vòng, thứ cấp 100 vòng.

B.

Sơ cấp 50 vòng, thứ cấp 100 vòng.

C.

Sơ cấp 100 vòng, thứ cấp 20 vòng.

D.

Sơ cấp 100 vòng, thứ cấp 50 vòng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Sơ cấp 100 vòng, thứ cấp 20 vòng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...