Một bình khí N2 lẫn tạp chất O2, CO, CO2 và hơi nước. Để thu được khí N2 tinh khiết, có thể cho hỗn hợp khí đi qua lần lượt các bình theo thứ tự nào sau đây?

A.

Bột Cu/t°, bột CuO/t°, H2SO4 đặc, dung dịch NaOH.

B.

Bột Cu/t°, bột CuO/t°, dung dịch NaOH, H2SO4 đặc.

C.

Dung dịch NaOH, bột Cu/t°, bột CuO/t°, H2SO4 đặc.

D.

Bột Cu/t°, dung dịch NaOH, bột CuO/t°, H2SO4 đặc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Bột Cu/t°, bột CuO/t°, dung dịch NaOH, H2SO4 đặc.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...