Một bình điện phân chứa dung dịch bạc nitrat (AgNO3) có điện trở là 2,5Ω. Anôt của bình bằng bạc (Ag) và hiệu điện thế đặt vào hai điện cực của bình là 10V. Khối lượng nguyên tử của bạc là A = 108, n = 1.Khối lượng của bạc bám vào catôt sau 16 phút 5 giây là

A.

4,32g.

B.

4,32mg.

C.

2,16g.

D.

2,16mg.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 3 Dòng điện trong các môi trường - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...