Một bình có thể tích 5,6 (l) chứa 0,5 (mol) khi ở 00C. Áp suất khí trong bình là

A.

1 (atm).

B.

2 (atm).

C.

4 (atm).

D.

0,5 (atm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

2 (atm).

0,5 (mol) khí ở 00C có V1 = 11,2 (l), áp suất p1 = 1 (atm). Từ đó:

                = 2 (atm).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...