Một bánh xe quay quanh trục với vận tốc góc ω. Đồ thị nào sau đây diễn tả đúng gia tốc hướng tâm theo khoảng cách đến tâm quay (R)?

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

.

Ta có: a = ω2R mà ω = HS nên .

Vậy đồ thị đường thẳng trên là đúng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...