Một bản kim loại phẳng có khoét một lỗ tròn. Khi đun nóng        

bản kim loại, diện tích lỗ tròn sẽ thay đổi, Và đường kính thay đổi theo hệ thức : D = Do (1 + αt).

Nếu ở 00C, lỗ tròn có đường kính 4,99mm thì nhiệt độ cần nung là bao nhiêu để đường kính tăng đến 5mm. Cho α = 1,1 . 10-5 K-1.

A.

9100C.

B.

4550C.

C.

1820C.

D.

910C.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

1820C.

 = 1820C.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 chất rắn, chất lỏng, sự chuyển thể - vật lý 10 có lời giải - đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...