Một axit cacboxylic no A có công thức đơn giản nhất (CTĐGN) là C2H3O2.  Tỉ khối của A so với O2 là 3,6875. CTPT của axit A là :

A.

C6H9O6

B.

C2H3O2

C.

C4H6O4

D.

C8H12O8

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

MA=118(g/mol)  CTPT  là C4H6O4

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...