Một ankylbenzen A có công thức C9H12, cấu tạo có tính đối xứng cao. Vậy A là :

A.

1,2,3-trimetyl benzen.

B.

n-propyl benzen.

C.

iso-propyl benzen

D.

1,3,5-trimetyl benzen

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...