Một ankylbenzen A có công thức C9H12, cấu tạo có tính đối xứng cao. Vậy A là :

A.

1,2,3-trimetyl benzen.

B.

n-propyl benzen.

C.

iso-propyl benzen

D.

1,3,5-trimetyl benzen

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

1,3,5-trimetyl benzen

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...