Một ancol no có công thức đơn giản nhất  là C2H5O. CTPT của ancol có thể là :

A.

C2H5O.

B.

C4H10O2.         

C.

C4H10O.           

D.

C6H15O3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

CTPT có dạng (C2H5O)n

bằng cách tính độ bất bão hòa trong công thức đơn giản nhất →n phải chẵn → CTPT của ancol có thể là C4H10O2

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...