Một âm thoa được đặt phía trên miệng ống hình trụ hở. Chiều dài của cột khí trong ống có thể thay đổi bằng cách thay đổi mực nước phía dưới bằng bình thông nhau. Âm thoa phát âm cơ bản với tần số f1. Chiều cao cột không khí ngắn nhất để âm ở miệng ống cực đại là l0 = 13 cm. Tốc độ truyền âm trong không khí là v = 340 m/s. Tần số f1 bằng:

A.

654 Hz.

B.

328 Hz.

C.

538 Hz.

D.

458 Hz.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

654 Hz.

- Khi âm thoa dao động phát ra sóng âm truyền trong cột không khí của ống nước. Sóng âm truyền đến mặt nước thì bị phản xạ ngược trở lại. Khi đó xảy ra hiện tượng sóng dừng ở cột không khí giống như sóng dừng của sợi dây có một đầu cố định và một đầu tự do.

- Điều kiện để có sóng dừng trong ống giống điều kiện để có sóng dừng của sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do: l = m với m = 1, 3, 5...

Theo đầu bài, chiều dài l ngắn nhất để âm ở miệng ống cực đại là l0

l0 = l0 = f1 = ≈ 654 Hz.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...